ROZPIS

Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2017

 

Datum:
sobota 4. listopadu až neděle 5. listopadu 2017

Pořádající orgán:
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)

Pořádající subjekt

OB Vizovice, z.s. – VIC

Centrum:
obec Všemina, Parkhotel Všemina,  49.2910267N, 17.8630203E

Prezentace:
pátek 3. listopadu od 18:00 do 22:00

Sobota 4. listopadu od 8:00 do 9:00

Na prezentaci doporučujeme přijet již v pátek. Všichni startující zde musí podepsat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.

Druh závodu:
Dvouetapový horský orientační běh dvojic (kombinace volitelného a pevného pořadí kontrol)

Kategorie:

HH –  dvojice mužů, bez omezení věku

DD – dvojice žen, bez omezení věku

HD – smíšená dvojice, bez omezení věku

HH40 – dvojice mužů, narozeni před 4. 11. 1977

DD40 – dvojice ženy, narozeny před 4. 11. 1977

HD40 – smíšené dvojice, narozeni před 4. 11. 1977

HH20 – dvojice mužů, narozeni po 4. 11. 1997

DD20 – dvojice ženy, narozeny po 4. 11. 1997

HD20 – smíšená dvojice, narozeni po 4. 11. 1997

PO –  příchozí orienťáci bez omezení věku a pohlaví, orientačně obtížná trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu

PZ –  příchozí začátečníci bez omezení věku a pohlaví, orientačně jednoduchá trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu

Terén:

Typický valašský terén, podhorský až horský les s otevřenými pasážemi, minimálním obydlením a kruhovými výhledy. Nadmořská výška 300-703 mnm, celkem hustá sít cest, v části prostoru pískovcové skály.

Mapa:

Speciálka pro HROB, formát A4, měřítko 1:40 000, e=10 m, stav 10/2017, mapa bude voděodolně upravena (pretex nebo mapník)

Podmínky k účasti:
V závodě MČR smí startovat jen členové České asociace rogainingu (ČAR) starší 15 let. Do ČAR je možno bezplatně vstoupit na prezentaci.

Závodníci mladší 15 let mohou startovat pouze v kategorii příchozích, nebo zažádat o výjimku, kterou posoudí prezidium ČAR. Na prezentaci též musí doložit písemný souhlas svého zákonného zástupce.

Oba členové týmu musí absolvovat celou trať pohromadě. Při vzdání kteréhokoli z nich se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.

Ubytování a stravování:
Zajišťujeme v centru závodu, Parkhotel Všemina, nocleh v apartmánech za osobu a noc od 600 Kč, snídaně 120 Kč a večeře 100 Kč. Objednávejte v přihláškového systému http://hrob17.makej.net

Přihlášky a startovné:
Přihláškový systém je zde http://hrob17.makej.net

 zaplacené startovné v řádném termínu do pondělí 16. října 2017

  • Příchozí kategorie (PO, PZ) – 300 Kč za jednu etapu
  • Ostatní kategorie – 600 Kč

 zaplacené startovné po řádném termínu, tedy od úterý 17. října 2017 do ukončení prezentace

  • Příchozí kategorie (PO, PZ) – 400 Kč za jednu etapu
  • Ostatní kategorie – 750 Kč

Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi (reply)

Půjčovné SI čipu – 50,- Kč (požadavky uvádějte v registračním formuláři)
Veškeré vklady, včetně ubytování a stravování jsou splatné na účet 2100036181/2010 u Fio banka, a.s., variabilní symbol vám bude vygenerován v potvrzovacím mailu, kde budou také uvedeny veškeré informace k platbě.

Parkování:
Po naplnění kapacity parkoviště kolem Parkhotelu Všemina, parkujte prosím vozidla na záchytném parkovišti pod přehradou, www.mapy.cz/s/1NzCS. Parkoviště je vzdáleno cca 900 m od hotelu.

Průběh závodu:
Sobota 4. 11. 2017:
hromadný start ve vlnách od 10:00, free order + trať s pevným pořadím kontrol; časový limit 6 hod. 30 min.

Neděle 5. 11. 2017:
Trať s pevným pořadím kontrol od 9:30 a časovým limitem 6 hod. 30 min. Týmy se ztrátou do 60 minut na vítěze odstartují v hendikepovém startu, ostatní hromadně ve vlnách, detaily upřesníme v pokynech.

Časomíra a systém ražení:
Každý člen týmu poběží s vlastním SI čipem !!!

Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení čipu na prezentaci. Požadavky na zapůjčení prosím uveďte v přihlášce. Možnost použít čipy 5., 6., 8, 9, 10, 11, SIAC. generace.

V případě ztráty čipu budeme vybírat 800,- Kč.

Informace:
www stránky závodu – hrob2017.obvizovice.cz

E-mail: info@obvizovice.cz

Upozornění:
Závodí se podle platných pravidel ČAR.

Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.

Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů – dbejte značení a pokynů pořadatelů.

Funkcionáři:

Martin MAREK – ředitel závodu

Pavel STAROSTA, Martin SADÍLEK – stavitelé tratí

Marek KŮSTKA – hlavní rozhodčí